Fremleie

Leilighet


Ved salg og utleie skal styret underrettes skriftlig om hvem som er ny eier/leietaker.


Dersom en sameier selger eller leier ut sin seksjon skal hun/han påse at ny eier/leietaker skriftlig forplikter seg til å følge sameiets vedtekter og eventuelle husordensregler, samt vedtak besluttet av sameiermøtet og styret. Kopi av den skriftlige forpliktelsen sendes styret.


Seksjonseier forplikter seg til å betale omkostnader kr 500,- ved utleie til dekning av kostnader knyttet til oppdatering av registre, utskrift av nødvendig informasjon, postkasseskilt ringetablåer og lignende.Garasje


Garasje kan kun leies ut internt i sameiet.