Bruk av heis

Blir du stående fast i heisen:

Ring alarmklokken, og du vil få snakke

med alarmselskapet som løser problemet.


Uvettig bruk:

Uvettig bruk fører til heisstrans og

unødvendige utgifter. Stå rolig i heisen.

Flytter du inn eller ut ikke last opp heisen med unødvendig vekt, kjør heller flere ganger. Sett ting forsiktig fra deg i heisen og ikke sleng ting på gulvet slik at heisen vibrerer - det er nok til en skade på datastyringen. Tyngre ting som kjøleskap o.l. skal bæres i trappene.


Dersom heisen står skal styret kontaktes - styret bestiller KONE Heis hvis nødvendig.  Vi har nøkkel til heismaskinen og kan forsøke visse tiltak før man ringer KONE heis.


Ved heisstans send mail til

styret@centrumboligsameie.no

Eller ring til en av styrerepresentantene. Start øverst på listen.